Blog

Ngày 12 Tháng 04 Năm 2024

6 Cách Bảo Quản Keo Chít Mạch

Thời gian gần đây, các công trình xây dựng tại Việt Nam đang dần chuyển sang sử dụng keo chít mạch thay thế 100% tất cả các dạng bột chít mạch,xi măng trắng và silicon. Sự lựa chọn tối ưu nhất chỉ có thể là Keo Chít Mạch 2 thành phần GREEN STARS đa dạng […]