Tiến độ cập nhật ngày 13.5.2015

   

     

     Nhà 21B4&B5 đã hoàn thành xây trát ngoài                           Nhà 21B6&B7 đã hoàn thành xây trát ngoài   

  

 Nhà 27A1 thi công tầng 24              Nhà 27A2 thi công tầng 23                      Nhà 27A3 thi công tầng 18

 

        Hệ thống cơ điện hành lang căn hộ                                   Hệ thống cơ điện trong căn hộ

Hệ thống cơ điện tầng hầm 

   

Menu