Cập nhật tiến độ ngày 8/8/2015

 

       

   Nhà 21B4&B5 Đang hoàn thiện sơn bả mặt ngoài                                 Nhà 21B6&B7 Đang hoàn thiện sơn bả mặt ngoài

 

    

     Nhà 27A1 Đã cất nóc                                          Nhà 27A2 Đã cất nóc                                Nhà 27A3 Đã đổ sàn tấng 27

 

  

                    Thi công ốp lát sãnh thang máy                                                         Thi công hành lang căn hộ

 

  

                    Thi công trần thạch cao căn hộ                                             Thi công trần thạch cao căn hộ

 

  

  

Menu