Cập nhật tiến độ ngày 15/6/2015

 

                   

    Nhà 21B4&B5 đang sơn bả ngoài                               Nhà 21B6&B7 đang sơn bả ngoài     

    

 Nhà 27A1 thi công tầng 26              Nhà 27A2 thi công tầng 25                      Nhà 27A3 thi công tầng 22

 

        Hệ thống cơ điện hành lang căn hộ                                   Hệ thống cơ điện trong căn hộ

Hệ thống cơ điện tầng hầm 

Menu